Упутсво за употребу КМРС

kmrs1

Процес рада

     Гас (са улазним надпритиском 1-3 barа) пролази кроз улазну кугласту славину и долази до хватача нечистоће, где се пречишћава од механичких нечистоћа, чиме штити уређај иза себе. Пролазећи кроз регулатор притиска, вредност улазног се редукује на вредност излазног надпритиска (22 mbar), потребног за рад потрошача. У мерачу протока, мери се протекла количина гаса и даље се води до потрошача.

Главни елементи KМРС

  1. Бешавна цев – служи за довод природног гаса до главне славине.
  2. Кугласта славина –  служи за отварање/затварање дотока гаса МРС.
  3. Хватач нечистоће – штити уграђене елементе од механичких нечистоћа. Производи се са металном мрежицом и служи за скупљање крупнијих нечистоћа у гасоводу.
  4. Регулатор притиска гаса – одржава излазни притисак гаса на подешеној вредности, независно од промене улазног притиска и потрошње гаса.

Блокадни вентил – (у склопу регулатора притиска) штити уређаје из регулатора од превисоког притиска. Уколико на улазној страни регулатора, притиска пораста изнад дозвољене вредности, блокадни вентил аутоматски затвара проток гаса. Регулатор на себи има и заштиту од нестанка гаса. У оба случаја деблокирање је могуће извести само ручно.

  1. Механички мерач протока гаса (мехови) – мери протеклу количину гаса.