Uputsvo za upotrebu KMRS

kmrs1

Proces rada

     Gas (sa ulaznim nadpritiskom 1-3 bara) prolazi kroz ulaznu kuglastu slavinu i dolazi do hvatača nečistoće, gde se prečišćava od mehaničkih nečistoća, čime štiti uređaj iza sebe. Prolazeći kroz regulator pritiska, vrednost ulaznog se redukuje na vrednost izlaznog nadpritiska (22 mbar), potrebnog za rad potrošača. U meraču protoka, meri se protekla količina gasa i dalje se vodi do potrošača.

Glavni elementi KMRS

  1. Bešavna cev – služi za dovod prirodnog gasa do glavne slavine.
  2. Kuglasta slavina –  služi za otvaranje/zatvaranje dotoka gasa MRS.
  3. Hvatač nečistoće – štiti ugrađene elemente od mehaničkih nečistoća. Proizvodi se sa metalnom mrežicom i služi za skupljanje krupnijih nečistoća u gasovodu.
  4. Regulator pritiska gasa – održava izlazni pritisak gasa na podešenoj vrednosti, nezavisno od promene ulaznog pritiska i potrošnje gasa.

Blokadni ventil – (u sklopu regulatora pritiska) štiti uređaje iz regulatora od previsokog pritiska. Ukoliko na ulaznoj strani regulatora, pritiska porasta iznad dozvoljene vrednosti, blokadni ventil automatski zatvara protok gasa. Regulator na sebi ima i zaštitu od nestanka gasa. U oba slučaja deblokiranje je moguće izvesti samo ručno.

  1. Mehanički merač protoka gasa (mehovi) – meri proteklu količinu gasa.