Цена гаса

Важећи ценовник природног гаса за јавно снабдевање који се примењује на дистрибутивном подручју ЈП ”Ковин-гас” Ковин.