Deblokada regulatora Elster M2R

Ovo je regulator sa automatskim resetom, ali kao i sve u tehnici moguće je da nešto zataji. Iz tog razloga ćemo Vas edukovati kako da deblokirate (aktivirate) regulator M2R proizvođača Eslter. Napomenućemo da se  ovaj regulator treba sam deblokirati (aktivirati) u slučaju kada je došlo do nestanka gasa i ponovnog puštanja u distributivni sistem.

Kada gas nestane i Vi saznate da je nastavljena redovna isporuka prirodnog gasa, a vi i dalje nemate gas u vašoj instalaciji potrebno je da proverite sledeće:

  1. Da li su vam potrošači ušli u blokadu – resetovati uređaj (uradite sami).
  2. Da li možete da upalite štednjak na gas (ringlu) – stavite ruku da osetite da li ima nekog curenja na ringli (uradite sami).
  3. Ako postoji negde curenje gasa, ovaj regulator neće pustiti gas u instalaciju sve dok se ne otkloni nedostatak.

Ako ste sve uradili kako smo objasnili u prethodnom koraku, a Vi i dalje nemate gasa u vašoj instalaciji potrebno je onda zatvoriti sve gasne slavine u vašem objektu i otići do kućno merno-regulacione stanice (KMRS) da aktivirate ponovo regulator. Aktiviranje će te uraditi na sledeći način:

Kod prvog puštanja ili kada automatski reset zakaže te je regulator pao u blokadu (zatvoren položaj), deblokada Elster regulatora se odvija u jednom koraku.

– pogledati da li je središnje dugme poravnato (obeležen strelicom) sl.1

Korak 1. – povući izvlakač u radni položaj (to će te uraditi tako što će povući prema vama i pustiti, kao na sl.2)

– Ako je sve dobro, središnje dugme (niklovano) mora biti poravnato sa izvlakačem sl.3

U slučaju da ne možete aktivirati-deblokirati regulator ili da osećate miris gasa potrebno je pozvati tehničku službu ”Kovin-gasa”.

Ko ima regulator proizvođača Heat, princip rada je isti kao kod Elstera, samo što umesto dugmeta ima vijak u centralnom delu izvlakača.