Deblokada regulatora Tartarini B3

Kod nestanka gasa ili kada je regulator sam pao u blokadu (zatvoren položaj), deblokada Tartarini regulatora se odvija u tri koraka.

Korak 1. – odviti čep na regulatoru (obeležen strelicom) sl.1

Korak 2. – povući izvlakač u radni položaj (to će te uraditi tako što će te sa odvrnutim čepom zakačiti izvlakač i povući ga na gore, kao na sl.2)

Korak 3. – Vratiti čep nazad i zavrnuti ga rukom do kraja sl.3

U slučaju da ne možete aktivirati-deblokirati regulator ili da osećate miris gasa potrebno je pozvati tehničku službu ”Kovin-gasa”.