Deblokada regulatora UNIS

    Kod ovog regulatora moraćemo prvo utvrditi da li je regulator pao u blokadu na niskom ili visokom pritisku. To ćemo uraditi tako što ćemo prvo proveriti blokadu usled niskog pritiska.

I DEBLOKADA REGULATORA USLED PRENISKOG RADNOG PRITISKA

  1. Korak je odvrnuti čep kao sa slike br. 1. (ovo se radi rukom).

2. Korak je videti da li je osovinica izvlakača (obeležen strelicom) unutar regulatora ili i izlazi iz kućišta regulatora.

3. Ako je osovinica izlakača unutar kućišta regulatora, regulator je u blokadi usled niskog radnog pritiska. Aktiviranje regulatora ćemo uraditi tako što ćemo osovinicu uhvatiti kleštima i povući na gore. Ako je sve u redu osovinica izlakača će ostati u gornjem položaju. U slučaju da osovinica izlakača ne ostaje u gornjem položaju potrebno je utvrditi da li je regulator blokirao zbor previsokog radnog pritiska. To je objašnjeno u nastavku ovog teksta. Kada se deblokira regulator usled previsokog radnog pritiska u instalaciji potrebno je vratiti se na ovaj korak i pokušati ponovo da se izvuče izvlakač. Ako i sada ne možete to uraditi onda ćete pozvati tehničku službu Kovin-gasa, ako je izvlakač ostao u gornjem (radnom) položaju prelazite na sledeći korak.

 

4. Vratiti skinuti čep i stegnuti ga umereno rukom.

 

II DEBLOKADA REGULATORA USLED PREVISOKOG RADNOG PRITISKA

  1. Skinuti čep označen na slici iznad. Tu je potrebno da imate neka klešta ili odgovarajući ključ. Potrebno ga je olabaviti, a ostatak navoja odvrnuti rukom.

2. Čep skinuti i odložiti sa strane da možete imati slobodan pristup osovinici.

3. Izgled osovinice posle skidanje čepa, a koja je obeležena na slici br. 3.

4. U ovom koraku će te proveriti da li je osovinica u radnom položaju ili ne. Zbog malog radnom hoda, a usled neiskustva najbolje je osovinicu uhvatiti kleštima i izvući do kraja kao na slici br. 4. Ako je regulator bio u blokadi, prilikom povlačenja osetiće te da je ostao u radnom položaju, a to znači da je regulator sada deblokiran usled previsokog radnog pritiska i prelazite na sledeći korak. U slučaju da se stalno vraća nazad ili da preteško ide potrebno je se obratiti tehničkoj službi Kovin-gasa.

5. Na kraju vraćamo čep OBAVEZNO nazad i pritežemo ga kleštima ili ključem. Ovde na kraju morate proverite sapunicom da li ste čep dobro zavili (uzmite sunđer na kojem je sapunica za pranje suđa, napravite penu i isprskajte ceo čep).

NAPOMENA: Usled kvara regulatora ili nemanja gasa u distributivnom sistemu, nećete moći deaktivirati regulator.

Kvar prijavite Kovin-gasu.