Havarijsko isključenje gasa u Kovinu 03.04.2017.

Usled zemljanih radova koje sprovodi drugo pravno lice došlo je do oštećenja gasne cevi većeg prečnika. Zbog nemogućnosti tehničke lokalizacije samog kvara JP ”Kovin-gas” je morao zaustaviti gas celom mestu radi sanacije kvara. Isključenje gasa je bilo u intervalu od 13:00 do 17:00 časova. Od tada je nastavljena redovna isporuka prirodnog gasa.