Јавна набавка мале вредности-ДОБРА

Позивају се понуђачи да узму учешће у јавној набавци мале вредности. Јавна набавка су ДОБРА – мерно-регулационе станице, мерно-регулациони сетови, мерачи протока гаса и регулатори притиска гаса.
ЈП ”Ковин-гас” Ковин