Лиценца за обављање енергетске делатности јавно снабдевање природним гасом