Osnovni podaci

  1. Podaci za indentifikaciju:
Pun naziv preduzećaJavno preduzeće za poslove distribucije gasa “Kovin-gas” Kovin
Skraćeni nazivJP “Kovin-gas” Kovin
Podaci o sedištu:
Naziv opštine
Mesto i poštanski broj
Ulica i broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Kovin
Kovin 26220
Svetozara Markovića 15
013/745-805
013/745-806
office@kovin-gas.co.rs
Poreski identifikacioni broj(PIB)101406167
Matični broj08646538
Šifra delatnosti3522
RegistracijaTrgovinski sud u Pančevu 11-6229
RegistracijaAgencija za privredne regisrtre BD.53458/2005 od 08.07.2005.godine
  1. Podaci o tekućim računima kod banaka:
Naziv banke:Broj tekućeg računa:
Banka Intesa160-43480-04
Vojvođanska banka355-1057944-39
Komercijalna banka205-65521-47
Poštanska Štedionica200-2288960101844-80
  1. Odgovorno lice: Vuk Vuković, direktor
  2. Obveznik PDV-a: DA

Broj potvrde o izvršenom evidentiranju: 133538703