Нова цена природног гаса

Обавештење купцима природног гаса који су на Јавном снабдевању,

ЈП ”Ковин-гас” Ковин ће од 01.10.2017. године примењивати нови ценовник за Јавно снабдевање, нова цена природног гаса је повећана за 3 паре и износиће 33,21 дин.
ЈП ”Ковин-гас” Ковин