ОБАВЕШТЕЊЕ

На предлог Генералног секретаријата Владе, Влада доноси закључак за јавна предузећа чији је оснивач Локална самоуправа о обустави рада са странкама путем непосредног контакта (шалтери и сл.).

потрошачи своје обавезе према рачунима могу измирити на следеће начин:

  • електрноским путем на текућу рачун ЈП ”Ковин-гаса” – 160-43480-04
  • уплатом у пошти, банкама и другим платним институцијама на текућу рачун ЈП ”Ковин-гаса”.

ЈП ”Ковин-гас”