OBAVEŠTENJE

Na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, Vlada donosi zaključak za javna preduzeća čiji je osnivač Lokalna samouprava o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta (šalteri i sl.).

potrošači svoje obaveze prema računima mogu izmiriti na sledeće način:

  • elektrnoskim putem na tekuću račun JP ”Kovin-gasa” – 160-43480-04
  • uplatom u pošti, bankama i drugim platnim institucijama na tekuću račun JP ”Kovin-gasa”.

JP ”Kovin-gas”