Обавештење о увођење накнаде за унапређење енергетске ефикасности

Поштовани купци природног гаса ,

Обавештавамо Вас да је на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Службени гласник РС број 95 од 8.12.2018.) донет Правилник о обрасцу пријаве евиденције обвезника накнаде за унапређење енергетске ефикасности ( Службени гласник бројРС број 41 од 11.6.2019.) , чијом применом од 1.7. 2019. године почиње обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности.

Основица за обрачун накнаде за унапређење енергетске ефикасности је испоручена количина природног гаса на месту испоруке крајњем купцу , у метрима кубним (м3) сведеним на стандардне услове ( испоручена количина) и износи 0,15 динара по м3. На ову накнаду се обрачунава и порез на додату вредност по нижој стопи од 10%.

У складу са наведеним обавештавамо Вас да ће рачуни за испоручени природни гас бити већи за 0,165 динара по м3.

 

ЈП КОВИН-ГАС