Обустава гаса у Баваништу

Због изненадних радова у регулационој станици,  дана 14.12.2017. године биће обустава природног гаса у насељеном месту Баваниште и то са почетком од 08:00 часова.

Због саме синхронизације посла и других актера на отклањању грешака у регулационој станици, ЈП ”Ковин-гас” Ковин ће се потрудити да испорука природног гаса буде настављена у што је могућем краћем временском периоду.

ЈП ”Ковин-гас”